Tecma Automatismes

tecma s.l.

Tecma és una empresa dedicada al desenvolupament de sistemes automàtics per a la regulació i el control de la maquinària industrial, que té com a prioritat el bon desenvolupament dels projectes encarats als sistemes productius de l’empresa-client, seguint els seus estàndards. Fem que els nous projectes s’integrin el màxim possible als seus sistemes per facilitar-ne l’ús i el manteniment posterior.

El nostre objectiu és el bon assessorament en matèria de sistemes de control industrials, aconseguint implementacions d’automatització fiables, ajustades a les necessitats reals de cada sistema productiu i adaptades als requisits normatius en matèria de qualitat.