Tecma Manteniment
instal·lacións i manteniment INDUSTRIAL

El nostre departament tècnic realitza tot tipus de projectes elèctrics de mitja i baixa tensió. Estudiem les necessitats del nostre client i dissenyem tot tipus de quadres elèctrics de potència i de control.Documentació tècnica, Informes tècnics, botlletins. Realizem tot tipus d'instal·lacions elèctriques industrials i il·luminació, amb els últims sistemes d'estructures i canalitzacions Instal·lacions neumàtiques i de líquids de procés.

Projectes.

*Nau industrial, completa.


Instal·lació completa nau industrial , quadre comptadors, escomesa, quadre distribució general nau, bateria de condensadors reactiva,quadres alimentació màquinaria a la potencia nessessaria, iluminació nau i quadres distribució nau. Sistema de Rejiband per realitzar cablejat de tota la nau. Sistema contra-incendis. Instal·lació iluminació i punts de llum oficina, i xarxa ethernet, switch amb el seu armari de control.


*Manteniment integral general.


Realitzem manteniment integral a empreses. Una persona o varies, a les instal·lacións del client per fer les millores adients que van sorgint, i portant un manteniment preventiu, i predictiu de totes les instal·lacións. Realitzant noves ampliacións i millores adients.