tecma
AUTOMATITZACIÓ I CONTROL INDUSTRIAL

Automatizacions i procesos de control a mida

Tecma compta amb un departament propi dedicat a la automatització i control de procesos. Els nostres tècnics qualificats ofereixen la millor solució tecnològica, oferint als nostres clients els darrers avanços tecnologics.


Projectes.


*Control Fabricacio, Colonies i control envasat.


Programació SCADA amb wincc RT  S7-1500 amb pantalles multiusuaris, per la fabricació de Colonies, control enmagatzemat, maceraciò, i distribucio a linies d'envasat. Control multiusuaris

*Control de tancs, en zones Atex.


Programació PLC S7-1500 amb pantalla, per alimentar columna de destil·lats i distribuir productes resultants en parc de tancs per enmagatzemar, fins a envasat.

*Guia Lineal SMC  amb Servo Motor Yaskawa :


Servo Yaskawa

Instal·lació de una Guia lineal a 2 m/s controlada per un servodrive Yaskawa (Omron). Programació plc S7-1500 i pantalla  control i receptes. Quadre elèctric i instal·lació a casa del client.

* Instal·lació de variadors Delta. 


Quadre electric amb 8 variadors per 8 Variadors Deltarebobinadors controlats per entrada analogica potenciometre, per fer el control amb llaç tancat de velocitat.

* Sistema de pesatge aditius. 


pesatge aditiusSistema de pesat d'aditius per mescles de glucoses, aigua i vapor. Control automatic de les vàlvules, i bisenfins per ajustar al pes desitjat. Descarrega automatica controlada per nivell. Sistema PLC Delta i control de receptes a traves de pantalla HMI Delta, Quadre elèctric, sondes, i controls automatic de valvules. Llistats de producte gastat en cada cicle, exportable a full de calcul per posterior interpretació dades.